Waarschuwingen

Locatie afbeelding
Niers

Zelderheide

+10,96 m Wateroverlast

Locatie afbeelding
Kabroeksebeek

Vossenheuvel Mariapeel bovenstrooms

+30,71 m Dreigende wateroverlast

Locatie afbeelding
Afvoerleiding Griedtsveen

perszijde gemaal Lavendel

+30,65 m Verhoogde waakzaamheid

Locatie afbeelding
Kabroeksebeek

Vossenheuvel Mariapeel

0,395 m3/s Verhoogde waakzaamheid

Locatie afbeelding
Groote Molenbeek

Hazenhorst

+26,58 m Verhoogde waakzaamheid