Waarschuwingen

Locatie afbeelding
Vissensteert

Stuw Banendijk

2,963 m3/s Wateroverlast

Locatie afbeelding
Huilbeek

Beekherstel 1

+16,38 m Dreigende wateroverlast

Vliet

Beekherstel 4

+28,93 m Dreigende wateroverlast

Tielebeek/Kroonbeek

Beekherstel 17

+9,24 m Dreigende wateroverlast

Peilbuis Mariapeel (PB_Mpeel6A)

+32,09 m Verhoogde waakzaamheid