Waarschuwingen

Peilbuis Mariapeel (PB_Mpeel2A)

+29,89 m

Locatie afbeelding
Lollebeek

Kreuzelweg

0,000 m3/s Laag

Kruitmolen 6

Grondwaterstand

+64,09 m

Locatie afbeelding
Huilbeek Beesel

Beekherstel Grondwater 10

+19,78 m

Locatie afbeelding
Nederweert

buis 2

+27,04 m