Waarschuwingen

Locatie afbeelding
Leveroysebeek

Klompenstraat

+27,95 m Wateroverlast

Lollebeek

Beekherstel 9

+23,46 m Wateroverlast

Locatie afbeelding
Eeuwselseloop

stuw Groote Peel bovenstrooms

+27,51 m Wateroverlast

Boabel 1

+18,89 m Dreigende wateroverlast

Locatie afbeelding
Peelkanaal

Stuw Vredepaal

0,708 m3/s Dreigende wateroverlast