Waarschuwingen

Locatie afbeelding
Lingsforterbeek monding

Beekherstel 3

+15,05 m Wateroverlast

Grondwater

Peilbuis B52D0179 filter 1

+27,71 m Wateroverlast

Locatie afbeelding
Peelkanalen 10

+29,27 m Wateroverlast

Boabel 1

+18,96 m Dreigende wateroverlast

Peilbuis Mariapeel (PB_Mpeel10)

+29,38 m Dreigende wateroverlast