Meetlocaties

Locatie afbeelding Locatie afbeelding
{{ item.WaterName }}

{{ item.City }}

{{ item.WaterlevelStatus | WaterLevelStatusText }}
Locatie afbeelding Locatie afbeelding Email alert ontvangen? {{currentValueDateTime}} {{currentValueDateTime}}

{{ selected.Name }}

Maaiveld
Toon data van de laatste 4 dagen
Toon data van de laatste 30 dagen
Toon data van de laatste 2 jaar

De waterstand

De waterstand is de stand of hoogte van het water in bijvoorbeeld een beek, rivier of vijver. De waterstand wordt gemeten in meters boven NAP. NAP of Normaal Amsterdams Peil is een landelijk vergelijkingsvlak om hoogtes met elkaar te kunnen vergelijken.

Ieder kwartier worden de waterstanden gemeten. Dit gebeurt met een meetbuis waarin een elektronische meter hangt. Alle metingen worden verzameld en met een computer programma verwerkt. Op deze website wordt een selectie van deze waterstanden getoond.

De afvoer

De afvoer is de hoeveelheid water die per tijdseenheid een bepaald punt in de beek passeert. De afvoer wordt uitgedrukt in kubieke meters per seconde. Dit wordt genoteerd als m3/s. 1 m3 is even veel als 1000 liter. Dus 1 m3/s is 1000 liter per seconde.

Het waterschap beschikt over verschillende methoden om de afvoer te meten. Deze worden afhankelijk van de omstandigheden in de beek ingezet.

Toelichting

Met automatische meetapparatuur houdt het waterschap voortdurend de Limburgse beken in de gaten. Hier ziet u een actueel overzicht van de waterstanden en afvoeren in Limburg, gemeten door het waterschap. Als u op een meting klikt kunt u de historie en de actuele status van een bepaald meetpunt bekijken. De status bij een meetlocatie wordt met één van de volgende kleuren weergegeven:

•Groen: normaal.
De waterstand is normaal

•Geel: verhoogde waakzaamheid.
De waterstand is verhoogd, maar veroorzaakt geen problemen. Het waterschap is alert.

•Oranje: dreigende wateroverlast.
De waterstand is zo hoog dat er wateroverlast dreigt.

•Rood: daadwerkelijke wateroverlast. De waterstand is zo hoog dat er sprake is van daadwerkelijke wateroverlast. In eerste instantie moet hierbij worden gedacht aan weilanden en wegen die onder water staan.

Per meetpunt kunt u instellen of u een bericht wilt ontvangen als de status geel, oranje of rood wordt bereikt.


Proclaimer Waterstand Limburg
De door het waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat beheerde informatie wordt in het kader van ‘vrije beschikbaarheid overheidsgegevens’ vrij ter beschikking gesteld aan derden.  Wij streven de grootst mogelijke zorgvuldigheid na en trachten informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren.

We doen er alles aan om de informatie (via app en website) actueel te houden en u de juiste informatie te geven. Het kan voorkomen dat de getoonde informatie onvolledig, verouderd of tijdelijk niet beschikbaar is. Wij vragen daarvoor uw begrip. Komt u toch iets tegen dat niet duidelijk, niet juist of verouderd is? Dan stellen we uw reactie erg op prijs. U kunt melden via info@waterschaplimburg.nl.

U dient zich bewust te zijn van het feit dat de informatie is vervaardigd ten behoeve van gebruik binnen de processen van de waterschappen en Rijkswaterstaat. U moet zelf bepalen of de informatie geschikt is voor de invulling van uw eigen doelstellingen.  Dit betekent dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend.